Růženec svatého Michaela Archanděla

Jak se modlit růženec svatého Michaela Archanděla
Na začátku se modlíme nad medailkou sv. Michaela, která je součástí růžence:

V: Bože, ku pomoci mi přispěj.

R: Pane, pomáhat mi pospěš.

SLÁVA + OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU.
JAKOŽ BYLO NA POČÁTKU I NYNÍ I VŽDYCKY A NA VĚKY VĚKŮ. AMEN

Přeskoč následující čtyři zrnka na první velké zrnko a pomodli se tuto modlitbu:
Modlitba 1. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a nebeského chóru Serafínů nechť nám Bůh udělí do našich srdcí hojnost ohně Jeho dokonalé lásky. Amen.
Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria

Na dalším velkém zrnku se modlíme:
Modlitba 2. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a nebeského chóru Cherubínů nechť nám Bůh udělí milost,
abychom opustili cestu hříchu a následovali cestu křesťanské dokonalosti. Amen.
Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria
Na dalším velkém zrnku se modlíme:

Modlitba 3. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a nebeského chóru Trůnů nechť nám Bůh vloží do našich srdcí ducha pravé a skutečné pokory. Amen.
Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria
Na dalším velkém zrnku se modlíme:

Modlitba 4. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a nebeského chóru Panstev nechť nám Bůh udělí milost, abychom dokázali vládnout nad svými smysly
a napravili mravně zkažené vášně. Amen.
Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria
Na dalším velkém zrnku se modlíme:

Modlitba 5. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a nebeského chóru Mocností nechť Bůh zachrání naše duše od zla a pokušení ďáblova. Amen
Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria

Modlitba 6. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a úctyhodných nebeských Sil nechť nás Bůh uchrání od pádu do pokušení a zbaví nás zlého. Amen.
Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria

Modlitba 7. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a nebeského chóru Knížat nechť Bůh naplní naše duše duchem pravé a skutečné poslušnosti. Amen
Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria

Modlitba 8. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a nebeského chóru Archandělů nechť nám Bůh udělí dar stálosti ve víře a v činění dobrých skutků, abychom byli hodni mít podíl na nebeské blaženosti. Amen.
Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria

Modlitba 9. Na přímluvu svatého Michaela Archanděla a nebeského chóru Andělů nechť nám Bůh zajistí jejich vedení v tomto našem smrtelném životě a po smrti šťastný vstup do věčné slávy nebeské. Amen.

Otče náš…
Na malých zrnkách:
3x Ave Maria
Na konci růžence se modlíme hymnus:

Ó slavný Princi, svatý Michaeli, vůdče a veliteli nebeského zástupu, strážce lidských duší, vítězi nad rebelujícími anděly, správce Božího Paláce,
náš důstojný vůdče, vybavený svatostí a silou, odvrať od nás veškeré zlo.V důvěře se obracíme k Tobě, abys nás svou milostiplnou ochranou střežil,
abychom každý den prospívali ve věrné službě Bohu.

Na prvním ze čtyř zrnek
Otče náš…
Na dalších zrnkách se modlíme
3x Ave Maria
Končíme na medailce svatého Michaela modlíce se:
Oroduj za nás, nejblaženější archanděli Michaeli, Princi Církve Ježíši Krista, abychom hodni byli učiněni zaslíbení Jeho.
Amen.