Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorium St. Wenceslai

Sv. Pius X. a císař František Josef I.
St. Pius X. and Austrian Emperor Franz Joseph I.  -
Never sent letter.

        25.9.2008 Na internetu (http://www.contras.wz.cz/www) se objevila v poslední době poznámka ohledně údajného dopisu Jeho Svatosti sv. Pia X., který byl adresován císaři Františku Josefovi I., kde ho papež údajně proklíná za to, že rozpoutal válku. Toto tvrzení je lživé. Sv. Pius X. nikdy tento dopis nenapsal. Pokud si čtenář hlouběji ověří tuto skutečnost (například v knize od Yves Chirona, Saint Pius X.- Restorer of the Church), brzy zjistí, že opak je pravdou. Sv. Pius X. věřil až do své smrti, že Rakousko je v právu, když vyhlašuje válku Srbsku. Jeho blízký spolupracovník kardinál Merry del Val později potvrdil, že tento dopis neexistoval a dokonce se nenašel ani v rakouských ani římských archivech. Jediné, co si sv. Pius X. přál, byl samozřejmě mír. Nechtěl válku. A často o této světové válce kardinálovi Merry del Val hovořil. Je také důležité říci, že několik měsíců před touto událostí podepsal Řím konkordát se Srbskem. Sv. Pius X. a kardinal del Val měli velký zájem na udržení Rakouska-Uherska. Potvrzuje to kniha prof. Auberta, Pio X. tra restaurazione e riforma