Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorát sv. VáclavaRoma immortale di Martiri e di Santi,
Roma immortale accogli i nostri canti:
Gloria nei cieli a Dio nostro Signore,
Pace ai Fedeli, di Cristo nell'amore.
A Te veniamo, Angelico Pastore,
In Te vediamo il mite Redentore,
Erede Santo di vera e santa Fede;
Conforto e vanto a chi combatte e crede,
Non prevarranno la forza ed il terrore,
Ma regneranno la Verità, l'Amore.
  Ó, nesmrtelný Říme mučedníků a svatých,
  Ó, nesmrtelný Říme, příjmi naše chvály:
Sláva na výsostech Bohu, našemu Pánu,
a pokoj lidem, kteří milují Krista!
K Tobě my přicházíme, Andělský Pastýři,
  V Tobě vidíme pokorného Vykupitele,
Svatý dědici pravé a svaté Víry;
Povzbuzuj a poskytni útulek těm, kteří věří a bojují. Násilí a strach nepřemůže nás, ale Pravda a Láska budou kralovat.


Bl. Pius IX. na inspekci papežské armády 1868


Gott erhalte Franz, den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz!
Lange lebe Franz, der Kaiser,
In des Glückes hellstem Glanz!
Ihm erblühen Lorbeerreiser,
Wo er geht, zum Ehrenkranz!
|: Gott erhalte Franz, den Kaiser,
   Unsern guten Kaiser Franz! :|

Laß von seiner Fahne Spitzen
Strahlen Sieg und Fruchtbarkeit!
Laß in seinem Rate Sitzen
Weisheit, Klugheit, Redlichkeit;
Und mit Seiner Hoheit Blitzen
Schalten nur Gerechtigkeit!
|: Gott erhalte Franz, den Kaiser,
   Unsern guten Kaiser Franz! :|

Ströme deiner Gaben Fülle
Über ihn, sein Haus und Reich!
Brich der Bosheit Macht, enthülle
Jeden Schelm- und Bubenstreich!
Dein Gesetz sei stets sein Wille,
Dieser uns Gesetzen gleich.
|: Gott erhalte Franz, den Kaiser,
   Unsern guten Kaiser Franz! :|

Froh erleb' er seiner Lande,
Seiner Völker höchsten Flor!
Seh' sie, Eins durch Bruderbande,
Ragen allen andern vor!
Und vernehm' noch an dem Rande
Später Gruft der Endkel Chor.
|: Gott erhalte Franz, den Kaiser,
   Unsern guten Kaiser Franz! :|
Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem!
Dej, ať z víry moc Mu plyne, ať je moudrým vladařem!
Hajme věrně trůnu Jeho proti nepřátelům všem;
|:osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem! :|

Plňme věrně povinnosti, chraňme právo počestně, a když třeba, s ochotností v boj se dejme statečně!
Na paměti vděčně mějme slávu vojska vítěznou;
|:jmění, krev i život dejme za Císaře, za vlast svou! :|

Čeho nabyl občan pilný, vojín zbraní zastávej; uměním i vědou silný duch se zmáhej, jasně skvěj!
Bože, ráčiž slávy příti, žehnej vlasti milené;
|:slunce Tvé nechť v míru svítí na Rakousko blažené!

Stůjme k sobě každou chvíli: svornosti jenom moci dá; spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná. Když se ruka k ruce vine, pak se dílo podaří;
|:říš Rakouská nepomine: sláva vlasti Císaři! :|

Císaři po boku vládne, rodem, duchem spřízněná, v kráse, kteráž neuvadne, Císařovna vznešená.
Bože, ráčiž rozkvět nový Habsburskému domu dát!
|:Ottovi, Regině, rač požehnat! :|

Rozpomeň se, Hospodine na svou nejvěrnější říš! Její sláva nepomine,vždy jí znovu obrodíš!
Koruna dnes stále kryje,mocný panovníkův trůn!
Navždy žije monarchie, Habsburský jí vládne dům!
II.
Gott erhalte Franz den Kaiser,
Unsern guten Kaiser Franz,
Hoch als Herrscher, hoch als Weiser,
Steht er in des Ruhmes Glanz;
Liebe windet Lorbeerreiser
Ihm zum ewig grünen Kranz.
|: Gott erhalte Franz den Kaiser,
   Unsern guten Kaiser Franz! :|

Über blühende Gefilde
Reicht sein Scepter weit und breit;
Säulen seines Throns sind milde,
Biedersinn und Redlichkeit,
Und von seinem Wappenschilde
Strahlet die Gerechtigkeit.
|: Gott erhalte unsern Kaiser,
   Unsern guten Kaiser Franz! :|

Sich mit Tugenden zu schmücken,
Achtet er der Sorgen werth,
Nicht um Völker zu erdrücken
Flammt in seiner Hand das Schwert:
Sie zu segnen, zu beglücken,
Ist der Preis, den er begehrt,
|: Gott erhalte unsern Kaiser,
   Unsern guten Kaiser Franz! :|

Er zerbrach der Knechtschaft Bande,
Hob zur Freiheit uns empor!
Früh' erleb' er deutscher Lande,
Deutscher Völker höchsten Flor,
Und vernehme noch am Rande
Später Gruft der Enkel Chor:
|: Gott erhalte unsern Kaiser,
   Unsern guten Kaiser Franz! :|
Unter dem Doppeladler - mp3 - 1902 - Franz Joseph Wagner
Wien bleibt Wien -mp3 - Marsch - Johann Schrammel


Hymna bojovníků z Vendée 1793
Allons armée catholique,
Le jour de gloire est arrive.
Contre-nous de la République,
L'étendard sanglant est levé,
L'étendard sanglant est levé!
Ontondez-vous dans tchiès campagnes
Les cris impurs diaux scélérats?
Le venant duchque dans vous bras
Prendre vous feuilles et vous femmes.

Refrain: Aux armes Poitevins! Formez vous bataillons!
Marchons! Marchons!
Le sang daux Bieux rougira nos seillons!

 Quoi des infâmes hérétiques
Feraient la loi dans nos foyers?
Quoi des muscardins de boutiques
Nous écraseraient sous leurs pieds?
(opakuje se)
Et le Rodrigue abominable
Infâme suppôt du démon
S’installerait en la maison De notre Jésus adorable

Refrain

Tremblez pervers et vous timides,
La bourrée des deux partis.
Tremblez, vos intrigues perfides
Vont enfin recevoir leur prix. (Repeat)
Tout est levé pour vous combattre
De Saint Jean d’Monts à Beaupréau,
D’Angers à la ville d’Airvault,
Nos gars ne veulent que se battre.

Refrain

Chrétiens, vrais fils de l’Eglise,
Séparez de vos ennemis
La faiblesse à la peur soumise
Que verrez en pays conquis. (Repeat)
Mais ces citoyens sanguinaires
Mais les adhérents de Camus
Ces prêtres jureurs et intrus
Cause de toutes nos misères.

Refrain

Ô sainte Vierge Marie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Contre une sequelle ennemie
Combats avec tes zélateurs! (Repeat)
A vos étendards la victoire Est promise assurément.
Que le régicide expirant
Voie ton triomphe et notre gloire!

Rytířská modlitba k Panně Marii, Královně všech rytířů a bojovníků
za vítězství Krista Krále a Církve katolické


Poklekáme k Tvým nohám, Marie, naše Paní a Vůdkyně! Chceme vytáhnout v nové síle do
boje ve světle Tvého čistého pohledu.
Ó, Panno věrná, byli jsme pověřeni těžkým a nebezpečným úkolem rozšiřovat zde na zemi
hranice království Božího: slíbili jsme bojovat za vítězství Krista Krále, Tvého Syna: Uchraň
nás od zatracení.
Ó, Královno, naplněná velkolepým majestátem, učiň z nás pokorné děti a šlechetné hrdiny,
aby nám pýcha nepřekazila konat velké skutky Božího požehnání, aby strach nás neuvedl,
nebo nezastavil v plnění našeho duchovního poslání.
Ó, Neposkvrněná Panno, svět je daleko od pravdy a pokoje! Kníže tohoto světa všude
rozšiřuje nenávist, násilí, lži a nečistotu. Lidé tohoto světa se posmívají spravedlnosti a cti,
rouhají se Božímu Jménu a svaté Matce Církvi.
Tváří tvář silám temnoty, pošli nám ku pomoci Sv. Michaela Archanděla a jeho nespočetné a
slavné svaté andělské Legie, aby nás oslnily světlem a hořícím ohněm své lásky. Následujíc
jejich bdělosti a skrze jejich přímluvu, nechť jsou nám dána pevná srdce, jasný úsudek,
neochvějná rozhodnutí, láska vůči našim nepřátelům tak, abychom vytrvali v boji za
samotného Boha, bez toho, abychom se zpronevěřili (rytířskému) zákonu cti.
Silou Božího milosrdenství zůstaňme vždy ve službě spravedlnosti.
Bohatí ve službě vůči chudým, silní ve službě ubohých a potřebných.
Nechť světský blahobyt je odmítnut a svatá chudoba je vyvýšena. Nechť je v prvé řadě slouženo Bohu,
a nechť vždy hledáme jeho Království a vše ostatní nám bude přidáno tak, jak nám On slíbil.
Svatá Panno, Matko Boží, zasáhni hlavu Satanovu. Nedej, abychom kdy upadli do jeho moci.
Učiň, abychom žili pro větší slávu Boží a ve službě naším bratřím. Učiň, abychom věděli, jak zemřít za Jeho slávu.
Marie, naše svatá Vládkyně, v předvečer naší bitvy učiň, abychom byli vzati do nebeského Jeruzaléma,
kde Ty kraluješ na pravici svého Syna nad veškerými chóry andělů.
Ty, která jsi nejčistější tvorem, který dosáhl hranic božství. Amen.

Imprimatur francouzského znění: Msgr. Roger Michon, arcibiskup z Chartres, 1961


Modlitby  a papežské dokumenty
Modlitba před jídlem - staroslověnsky
Protimodernistická přísaha - sv. Pius X.
Syllabus errorum - bl. Pius IX.
Officium parvum Beatae Mariae Virginis e Breviario Romano a Pio Papa X. reformato excerptum
- Malé Hodinky k Panně Marii reformované sv. Piem X. (56 MB)
MILITIA - Umění bojovat nejen ve virtuálních světech!