Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorium St. Wenceslai


Msgr. Mořic Pícha (* 18. dubna 1869, Šebetov na Moravě – 13. listopad 1956) byl český duchovní a 22. biskup královéhradecký.
 
Po teologických studiích v Římě, kde byl roku 1893 vysvěcen na kněze, působil na Karlovarsku. Od roku 1897 byl ceremoniářem pražských arcibiskupů, z nichž Lev Skrbenský ho jmenoval svým osobním tajemníkem. V roce 1912 se stal metropolitním kanovníkem u sv. Víta. V dalších letech pracoval jako kancléř arcibiskupské konzistoře, generální a kapitulní vikář, zkušební komisař při rigorózech na bohoslovecké fakultě. Rovněž byl činný při manželském církevním soudu, ve správě arcibiskupského semináře, Arnoštovy koleje, Haléře sv. Vojtěcha, Piova spolku. 
Mořic Pícha byl i ředitelem Díla šíření víry a redaktorem jeho věstníku. Nevšední znalosti v oboru církevního práva uložil do četných článků a studií. Zde uvádíme jeho dílo o jmenovacím právu katolických biskupů v nových poměrech Československé republiky. Za své zásluhy byl jmenován apoštolským protonotářem (1921) a při pouti do Říma 1923 u příležitosti třicátého výročí jeho svěcení ho papež Pius XI. přijal v soukromé audienci. Dne 22. října 1931 byl Mořic Pícha jmenován královéhradeckým biskupem a konsekrován o měsíc později v chrámu sv. Víta.
Biskup Mořic Pícha příkladně spravoval svěřenou diecézi, sledoval vývoj charitativní i misionářské činnosti, pečoval o opravy chrámů a jiných církevních historicko-uměleckých památek. Velmi ostře se postavil proti názorům sloužit mši čelem k lidu, které navrhoval P. Braito OP.(viz. OPINIONS ON THE SACRAMENT OF CONFIRMATION AND ON THE CELEBRATION OF THE HOLY MASS FACING THE PEOPLE IN THE CORRESPONDENCE OF M. PÍCHA, L. PREČAN AND SILVESTR BRAITO OP, Publication: Studia Theologica (31/2008) Author Name: Jonová, Jitka;) Jeho kritika se obrátila i proti vyhánění sudetoněmeckého obyvatelstva z diecéze Hradec Králové (Bistum Königgrätz). Jeho činnost byla od sklonku čtyřicátých let ve značné míře omezována dozorem státní bezpečnosti a působením krajského církevního tajmeníka, pracovníka KNV. Navíc byla rozbita tradiční struktura diecéze a zlikvidovány její ústavy, takže byl náboženský život doslova ochromen. Biskup Mořic Pícha zemřel v této chmurné atmosféře 13. listopadu 1956 a byl pohřben na chrasteckém hřbitově. Biskup Mořic Pícha byl členem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

(převzato z http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99ic_P%C3%ADcha)
Jeho Excellence biskup Mořic Pícha - Přešlo-li rakouské jmenovací právo na vládu republiky československé. (Zip 25M Pdf.)