Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorát sv. Václava


Nepřetržité růžencové křížové tažení za Svatého otce a za vítězství katolické Tradice

Co je to nepřetržité růžencové křížové tažení?

Nepřetržité růžencové tažení spočívalo v nepřetržité modlitbě sv. růžence 24 hodin denně  od 15. 8., svátku Nanebevzetí Panny Marie, do svátku Neposkvrněného početí Panny Marie dne 8. 12. 2008. Bylo organizováno místními představenými distriktů Kněžského Bratrstva sv. Pia X.  Náš řád rytířů Panny Marie byl v průběhu generální kapituly v minulém roce 2008 kontaktován představeným asijského distriktu P. Danielem Couturem FSSPX, aby se připojil k této křížové výpravě. Generální kapitula řádu rozhodla, že se účastní tohoto duchovního růžencového tažení ve všech svých provinciích.

Jaký byl účel tohoto nepřetržitého růžencového křížového tažení?

1) Nacházíme se v době oslav 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech. Při této příležitosti je vhodné a důstojné oslavit Pannu Marii modlitbou
sv. růžence, neboť nás k tomu neustále vybízí.
2) Biskup Bernard Fellay, generální představený Kněžského Bratrstva sv. Pia X. nás žádal o tuto křížovou výpravu:
"... Jestliže dnes chci začít tuto křížovou výpravu, tak je to proto, neboť  musíme vyvinout úsilí, které není krátkodobé,
ale trvalé a stálé, na takové úrovni, v jaké je vše ztraceno. Bitva za víru nemůže být vybojována za jeden den nebo váhajícími vojáky.
Potřebujeme mít silnou víru. Bitva bude vedena na určitý úmysl. Posledně jsme se modlili za osvobození tradiční mše svaté
(poznámka:  s 2, 5 miliony sv. růženců). Nyní žádáme Pannu Marii, aby nám dopomohla k tomu, aby
z nás byly sňaty neplatné exkomunikace,
tj. za osvobození katolické Tradice.
Později budeme prosit ve svých modlitbách i za další úmysly. 
S velkým počtem světových geograficky rozdílných míst, která jsou věrná katolické Tradici, jsme si jisti, že
v každé hodince pozemského dne a noci budou existovat duše, které se budou modlit v tomto nepřetržitém sv. růženci
za osvobození katolické Tradice."
(Interview in Nouvelles de Chrétienté No. 111, May – June 2008, str. 11)

Jak byla modlitba nepřetržitého růžencového tažení organizována?

Dle vytvořených rozpisů se členové řádu na všech kontinentech připojili ve svých časových pásmech k neustálé modlitbě sv. růžence. Tyto seznamy byly odeslány Generálnímu představenému msgr. B. Fellayovi a P. Couturovi. Cílem bylo modlit se sv. růženec přesně v těch časech dle rozpisu. Každý den  se ve svém čase křižák-věřící modlil radostný, bolestný nebo slavný sv.růženec.

Biskup Fellay vybízí i v pokračování modlitby svatého Růžence, aby Svatá Tradice zvítězila v katolické Církvi.
Věřící mohou pokračovat v modlitbě na úmysl Svatého Otce a čtyř biskupů Kněžského Bratrstva sv. Pia X.