Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorium St. Wenceslai

Známe skutečnou verzi třetího fatimského tajemství?
Do we know true version of the third secret of Fatima?
21.1.2009 - Kardinál Pacelli, budoucí papež Pius XII., prozradil obsah třetího fatimského tajemství. V roce 1933, když byl kardinál Eugenio Pacelli, budoucí papež Pius XII., státním sekretářem Jeho Svatosti Pia XI., se sešel se svým blízkým přítelem a spolupracovníkem hrabětem Enrico Galeazzim. Bylo to před plánovanou cestou kardinála Pacelliho do Ameriky. Při této příležitosti pronesl budoucí Pius XII. silná a ostrá slova proti progresivnímu kléru a komunistické infiltraci do Církve, které se vztahovaly k fatimskému zjevení a poselství. Tato slova se dnes zdají prozřetelná a potvrdila smutnou realitu, ve které se dnes Církev nachází.  Kardinál pronesl tato slova k hraběti:"Drahý příteli, jsem přesvědčen o tom, že komunismus je nejviditelnějším  nepřítelem mezi ostatními nepřáteli Církve a tradice Božího Zjevení.Jsme svědky útoku na vše, co je duchovní: křesťanská filosofie, věda, právo, výuka, umění, média, literatura, divadlo a náboženství. Jsem znepokojen tím, co sdělila Svatá Panna malé Lucii ve Fatimě. Naléhavost Svaté Panny tváří tvář nebezpečí, které hrozí Církvi je Božím varováním před sebevraždou v podobě změny víry, liturgie, theologie a duše Církve, kterou reprezentují.  Slyším kolem sebe fanatické přívržence novot, kteří chtějí zdemolovat Svatou Svatyni Církve, zničit universální rozměr Církve, popřít její skvosty, učinit ji kající ve vztahu k její historii. Drahý příteli, jsem přesvědčen o tom, že Petrova Církev musí podržet svoji minulost, nebo si sama sobě vykope svůj vlastní hrob. Budu bojovat tuto bitvu s velkým nasazením uvnitř i vně Církve, i když jednoho dne se síly zla  budou snažit  zvítězit nad mou osobou, mými skutky a  tím, co proti nim napíši, podobně jako se dnes snaží  zdeformovat historii Církve." (Georges Roche & Philippe Saint Germain, Pie XII devant l'Histoire, Paris: Robert Lafont, 1972, p. 52-53).