Militia Sanctae Mariae

Observantia SS. Cordis Iesu et Mariae

Provincia Europa Orientalis

Preceptorium St. Wenceslai

Lifting of the Excommunications of four bishops of FSSPX.
Potvrzení zrušení exkomunikace biskupů
Kněžského Bratrstva sv. Pia X.

Kongregace pro biskupy, zastoupená
osobou Giovanni kardinála Re svým dekretem číslo  126/2009,  ruší ke dni 21. 1. 2009 exkomunikace uvalené na čtyři biskupy Kněžského Bratrstva sv. Pia X. na Msgr. Bernarda Fellaye, Msgr. Alfonso de Gallaretu, Msgr. Tissier de Mallerais a Msgr. Richarda Williamsona.
 


Zrušení exkomunikací nad biskupy FSSPX.
21.1.2009 - Vatikánský expert Andrea Tornielli prohlásil v italském deníku Il Giornalle, že se Svatý otec Benedikt XVI. rozhodl podepsat dekret, kterým se ruší exkomunikace vyřčená papežem  Janem Pavlem II. nad biskupy Kněžského Bratrstva sv. Pia X.: Msgr. Bernardem Fellayem, Msgr. Alfonso de Gallaretou, Msgr. Tissier de Mallerais a Msgr. Richardem Williamsonem.  Deklarace bude vyhlášena ve středu, resp.  v pátek  prostřednictvím papežské rady, která vydává legislativní texty a jejímž předsedou je arcibiskup Francesco Coccopalmerio. Toto rozhodnutí bude podle Tornielliho v praxi   znamenat, že generální představený FSSPX a další tři biskupové již nebudou exkomunikovaní.